Šta je inhalaciona terapija

Inhalaciona terapija Jednostavna i efikasna inhalaciona terapija u kućnim uslovima Respiratorna oboljenja se mogu dobro držati pod kontrolom putem inhalacione terapije, obzirom da potrebne doze na taj način dopiru do bronhiola i svih djelova pluća. U poređenju sa MDI inhalatorima (inhalatori pod pritiskom sa dozatorom) ili inhalatorima za suvi prašak, kompresorski inhalatori omogućavaju da lijek…