Inhalaciona terapija

Jednostavna i efikasna inhalaciona terapija u kućnim uslovima

Respiratorna oboljenja se mogu dobro držati pod kontrolom putem inhalacione terapije, obzirom da potrebne doze na taj način dopiru do bronhiola i svih djelova pluća. U poređenju sa MDI inhalatorima (inhalatori pod pritiskom sa dozatorom) ili inhalatorima za suvi prašak, kompresorski inhalatori omogućavaju da lijek bude mnogo efikasnije raspršen uz manje problema u koordinaciji.

Shodno tome, lijek se ravnomjerno deponuje unutar gornjeg i donjeg dijela respiratornog trakta, gdje ima i maksimalne efekte. Pored toga, prednost je u tome što se disajni putevi ovlaže, tako da se lijek može veoma jednostavno udahnuti. Neželjeni efekti lečenja su redukovani ukoliko se koristi kompresorski inhalator, nasuprot MDI ili inhalatorima za suvi prašak, obzirom da manje količine lijeka ostaju u ustima, gde lek ni nema efekta..

Stoga su kompresorski inhalatori posebno pogodni za pacijente sa hroničnim respiratornim bolestima, djecu i starije pacijente.

Veličina čestica određuje mesto delovanja lijeka.

Čestice veličine > 10-15µm se zadržavaju u nosu i ustima.

Čestice veličine = 5-10µm zadržavaju se u gornjim partijama disajnog stabla.

Čestice veličine = 1-5µm dosežu do periferije pluća gde se vrši resorpcija leka.

Prednosti upotrebe inhalatora

 • lijek ciljano djeluje na respiratornu sluznicu
 • brzo dejstvo lijeka
 • koristi se manja doza lijeka
 • malo neželjenih efekata
 • vrijeme inhalacije relativno kratko (10-15 min.)
 • sigurnost dejstva lijeka (u odnosu na pumpicu, diskus)
 • mogućnost upotreba više vrsta lijekova
 • za djecu je jednostavnija upotreba (u odnosu na pumpicu, diskus).

Upotreba kompresorskih inhalatora

 • koriste se za inhalacionu terapiju kod astme, hroničnog bronhitisa i drugih respiratornih oboljenja,
 • korisni za raspršivanje termolabilnih supstanci kod bolesnika koji ne mogu da koriste uobičajene raspršivače (pumpice),
 • mogu ih koristiti i djeca mlađa od 2 godine,
 • bolesnici u teškom napadu astme koji nemaju dovolju inspiratornu snagu,
 • bolesnici kod kojih postoji opasnost od krvarenja nakon primjene tople pare.

Ljekovita supstanca koja se stavlja u nebulizator se priprema u obliku izotoničnog rastvora sa fiziološkim rastvorom (0,9% NaCl).