Uslovi korišćenja

Hvala Vam što ste posjetili našu internet prezentaciju. Posjetom i korišćenjem ovog web sajta saglasni ste sa ovim Uslovima korišćenja kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Molimo Vas da pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima u daljem tekstu. Ukoliko se na bilo koji način ne slažete sa Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. R&B Medical Co Plus d.o.o. zadržava pravo djelimične ili potpune izmjene i ažuriranja internet prezentacije bez prethodne najave i obavještenja.

1. Vlasništvo sadržaja i intelektualna svojina

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video i audio materijali i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo R&B Medical Co Plus d.o.o. ili su postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje bilo kog djela ili u cjelini sadržaja na ovom web-sajtu u komercijalne svrhe ili njihovo uklapanje u druge publikacije i/ili internet sajtove je strogo zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika.

2. Zabranjene aktivnosti

Pri korišćenju web sajta je zabranjeno: prijenos sadržaja koji sadrži viruse, malware i ostale programe koji mogu oštetiti ostale računare.

3. Odricanje od odgovornosti

Pristupanjem i korišćenjem ovog web sajta, korisnici izjavljuju da su saglasni da koriste ovaj web sajt, informacije i sadržaj na sopstveni rizik. Ni R&B Medical Co Plus d.o.o. niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju informacija putem ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, na linkovanim sajtovima trećih lica, kao i korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

4. Web sajtovi trećih lica

Ovaj sajt sadrži linkove ili reference za sajtove trećih lica. Obezbeđivanjem tih linkova R&B Medical Co Plus d.o.o. ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova, niti prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja tih sajtova i njihovog sadržaja. Prenošenjem linkovima takođe ne dajemo garanciju da linkovi pružaju informacije bilo kog kvaliteta i korisnici pristupaju tim sajtovima na sopstveni rizik.

5. Ažuriranje i dopuna uslova korišćenja

R&B Medical Co Plus d.o.o. zadržava pravo izmene i dopune delova Uslova korišćenja bez prethodnog obaviještenja korisnika.