microlife-watchnp

Microlife WatchBP predstavlja cjelovit pristup lečenju i vođenju brige o visokom krvnom pritisku.

Microlife WatchBP pruža cjelovito rješenje, koje pomaže i preopterećenim lekarima opšte prakse i pacijentima da poboljšaju mjerenja krvnog pritiska i rano dijagnostikuju faktore rizika kardiovaskularnih bolesti. Ovaj pokret je nastao vođen idejom da jednostavne tehnologije mogu igrati bitnu ulogu u mjerenju krvnog pritiska, ali i u njegovoj redovnoj kontroli.

Cilj pokreta je promovisanje efikasnijeg pristupa hipertenziji i njenom lečenju.

Striktno usklađen sa vodičima

Microlife WatchBP predstavlja porodicu merača krvnog pritiska sa implementiranim smernicama ESH (European Sociesty of Hypertension) i AHA (American Hart Association) vodiča, što omogućava lako, brzo i jednostavno merenje u skladu sa datim smernicama..

Razvijen u saradnji sa vodećim stručnjacima za hipertenziju

Microlife Watch BP je jedino kompletno rešenje za merenje krvnog pritiska (u ordinaciji i kod kuće). Nastao je kao proizvod izuzetno bliske saradnje između Microlife-a i specijalista za hipertenziju, društava za hipertenziju i vodećih lekara opšte prakse.

Kompletna porodica mjerača krvnog pritiska

Studije su pokazale da merenje krvnog pritiska u ordinaciji nije dovoljno, već je često neophodno i kućno merenje. Zato je Microlife razvio pored Watch BP Office i Watch BP O3 i Watch BP Home aparate.

Watch BP O3 je aparat za 24-časovni monitoring krvnog pritiska sa dodatnom opcijom za samomerenje krvnog pritiska. Watch BP Home je samomerač krvnog pritiska za kliničku primenu, sa implementiranim rasporedom merenja, koji je zavnično preporučen od strane najnovijih vodiča za samomerenje krvnog pritiska.

Lekari mogu lako prikupiti, kombinovati i analizirati podatke sa svakog od ovih aparata pomoću Watch BP Analyzer software-a.

Proizvodi brenda Microlife Watch BP

Microlife WatchBP O3 (Holter krvnog pritiska)

bpo3-2

Klinički odobren aparat za merenje krvnog pritiska kod kuće, koji pomaže pacijentima da se pridržavaju datih smernica ESH. Veoma pristupačan, klinički odobren aparat za 24-časovni monitoring krvnog pritiska.

Klinički odobren aparat za merenje krvnog pritiska kod kuće, koji pomaže pacijentima da se pridržavaju datih smernica ESH. Veoma pristupačan, klinički odobren aparat za 24-časovni monitoring krvnog pritiska.

Detaljan opis artikla:

  • Mogućnost potpunog programiranja.
  • Lagan i malih dimenzija.
  • Dugme za registrovanje unosa terapije.
  • Mogućnost povezivanja sa računarom putem USB kabla
  • Izvještaj u PDF i Excel formatu.
  • Software CD je uključen u ponudu, a može se preuzeti i putem web-site-a na www.watchbp.com

Broj Potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava BiH: 06-07.4-1-2836-1/16
Datum izdavanja potvrde: 12.10.2016.

Microlife Watch BP Office ABI

bpoffice2

Klinički ispitan, profesionalni automatizovani aparat za merenje krvnog pritiska u lekarskoj ordinaciji, koji može dati brzu i preciznu procenu Zglobno Brahijalnog Indeksa (ABI – odnosa između krvnog pritiska u donjim ekstremitetima i rukama).

Detaljan opis artikla:

  • Brza, jednostavna i precizna procena Zglobno-Brahijalnog Indeksa (ABI).
  • Detekcija atrijalne fibrilacije (AFIB).
  • Dve manžetne za istovremeno merenje krvnog pritiska na obe ruke, kako bi se procenila razlika u vrednostima izmerenim na obe ruke.
  • Software CD je uključen u ponudu, a može se preuzeti i putem web-site-a na www.watchbp.com

Broj Potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava BiH: 06-07.4-1-2836-1/16
Datum izdavanja potvrde: 12.10.2016.