Microlife

Microlife je počeo sa radom 1981. godine i svojim inovativnim idejama u oblasti medicinske dijagnostike je promenio svest ljudi o sopstvenom zdravlju širom planete. Microlife proizvodi omogućavaju da se u kućnim uslovima dobiju medicinski podaci, precizno kao za profesionalnu upotrebu.

Zbog stalnih fluktuacija krvnog pritiska, lekari i udruženja hipertoničara preporučuju najmanje dva mjerenja svaki put i uzimanje prosečne vrijednosti ta dva mjerenja kao krajnji rezultat. Microlife MAM Tehnologija pruža trostruko mjerenje (tri uzastopna mjerenja krvnog pritiska) u svakoj sesiji. Aparat analizira mjerenja i očitava najtačniji rezultat.

Microlife mjerači krvnog pritiska automatski detektuju srčanu aritimiju. Registrujući ritam srca, aparat automatski beleži frekvenciju srca koju prikazuje na displeju nakon mjerenja krvnog pritiska.

Microlife AFIB tehnologija omogućava detekciju Atrijalne Fibrilacije, treperenja pretkomora, vodećeg faktora rizika za nastanak moždanog i srčanog udara. AFIB tehnologija omogućava istovremeno mjerenje krvnog pritiska i skrining na AFIB.

Microlife asortiman proizvoda obuhvata:

 • Aparate za mjerenje krvnog pritiska za samostalnu primenu
 • Aparate za mjerenje krvnog pritiska za samostalnu primenu, sa mogućnošću detekcije Atrijalne Fibrilacije, faktora rizika za nastanak moždanog udara
 • Inhalatore za djecu i cijelu porodicu
 • Infracrvene termometre
 • Digitalne termometre

Osnovne prednosti Microlife aparata:

 • profesionalno precizni što je verifikovano kliničkim ispitivanjem
 • besprekornog dizajna koji obezbeđuje preglednost rezultata i jedinstvenost upotrebe
 • pristupačnih cijena za pruženi kvalitet

Aparati za mjerenje krvnog pritiska za samostalnu primenu, sa mogućnošću detekcije Atrijalne Fibrilacije, faktora rizika za nastanak moždanog udara

Atrijalna fibrilacija, AFIB (treperenje pretkomora) je najučestalija srčana aritmija u kliničkoj praksi. Reč je o pretkomorskoj aritmiji koja se javlja udružena sa arterijskom hipertenzijom, kao i različitim kardiovaskularnim i endokrinim oboljenjima. Pogađa 1% svetske populacije i povezana je sa nastankom 20% svih moždanih udara.

Moždani udari koji su povezani sa AFIB-om mnogo su teži od onih koji nemaju veze sa AFIB-om; praćeni su povećanom verovatnoćom za nastanak trajnog invaliditeta pacijenta i povećanim kratkoročnim i dugoročnim mortalitetom.

Atrijalna fibrilacija, iako je izuzetno značajan faktor rizika za nastanak moždanog udara, često je asimptomatska, tako da veliki broj AFIB pacijenata biva otkriven slučajno, prilikom hospitalizacije iz drugih razloga, uključujući i moždani udar. Skrining i rana detekcija AFIB-a, uz odgovarajuću terapiju mogu smanjiti rizik za nastanak moždanog udara za 64%.

Nova tehnologija, koju je Microlife patentirao, omogućava istovremeno merenje krvnog pritiska i skrining na AFIB. AFIB tehnologija je veoma tačna što je potvrđeno u nekoliko kliničkih studija (pogledajte tabelu ispod). Microlife AFIB tehnologija detektuje AFIB sa visokom senzitivnošću (97-100%) i specifičnošću (89%), u poređenju sa EKG-om, tako da može da se koristi kao pouzdan skrining test za ranu dijagnostiku.

Broj pacijenata

Mesto

Prosečna starost (god.)

AFIB br (%)

Ostale aritmije br (%)

Senzitivnost (%)

Specifičnost (%)

Wiesel 2004 (2)

450

Bolnica

69

53 (12)

(+/- 25)

100

92

Stergiou 2009 (3)

72

Bolnica

71

27 (37)

23 (31)

100

89

Wiesel 2009 (4)

405

Bolnica

73

93 (23)

64 (14)

97

89

Oxfordska studija 2013 (5)

893

Primarna praksa

80

100 (11)

n.s.

94

90

Tripps studija 2013 (6)

139

Kuća

67

14 (10)

n.s.

99*

93*

Sve studije su rađene u poređenju sa 12.to. nitnim EKG-om, osim ako nije drugačije indikovano; AFIB ukazuje na atrijalnu fibrilaciju n.s. – nespecifično*

 • 1. Wiesel, J., at al., The use of a modified sphyngomanometer to detect atrial fibrillation in outpatients. Pacing Clin Electrophysiol, 2004. 27:p. 639-43
 • 2. Stergiou, G.S., et al., Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrilation. J.Hum Hypertens, 2009.23:p.654-8.
 • 3. Robert G. Heart, MD; Leasly A. Pearce, MS; Maria I. Agullar MD, Meta – analysis: Antitrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial Fibrillation
 • 4. Wiesel, J., et al., Detection of atrial fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens, 2009. 22: p. 848-52.
 • 5. Kearkley, K., et al., What is the best way to screen for atrial fibrillation in primary care? A comparison of the accuracy of 3 methods: nurse pulse palpation, a hand-held ECG and a modified BP monitor Submitted, 2013.
 • 6. Wiesel, J., et al., Screening for Atsymptomatic Atrial Fibrillation While Monitoring the Blood Pressure at Home: Trial of Regular Versus Irregular Pulse for Prevention Stroke (TRIPPS 2.0).Am J Cardiol, 2013.

Upotreba ovih aparata omogućava ranu detekciju Atrijalne Fibrilacije, jednog od vodećih faktora rizika za nastanak moždanog udara. Rana detekcija i odgovarajuća terapija Atrijalne Fibrilacije mogu smanjiti rizik za nastanak moždanog udara. Iz tog razloga, obratite se Vašem lekaru kada na aparatu primetite AFIB signal. Primena prema priloženom uputstvu.

Aparati za mjerenje krvnog pritiska

null

Saznaj više

Microlife BP A200 AFIB

Automatski aparat za mjerenje pritiska sa detekcijom AFIB, za nadlakticu

null

Saznaj više

Microlife BP A2 Classic

Automatski aparat za mjerenje pritiska, za nadlakticu

pad
null

Saznaj više

Microlife BP N2 Easy

Poluautomatski aparat za mjerenje pritiska, za nadlakticu

pad
null

Saznaj više

Microlife BP 3AG1

Automatski aparat za mjerenje pritiska, za nadlakticu

pad
null

Saznaj više

Microlife BP W1 Basic

Automatski aparat za mjerenje pritiska, za ručni zglob

pad-gentle
null

Saznaj više

Microlife BP AG1-20

Aneroidni aparat za mjerenje pritiska

Kompresorski inhalatori – inhalaciona terapija

Inhalaciona terapija predstavlja osnovnu lokalnu terapiju kod bolesti disajnih puteva. Primenjuje se kod lečenja astme, hroničnog bronhitisa, akutnog obstruktivnog bronhitisa, laringitisa i drugih respiratornih oboljenja.

 • lijek ciljano deluje na respiratornu sluznicu
 • brzo dejstvo lijeka
 • koristi se manja doza lijeka
 • malo neželjenih efekata
 • vrijeme inhalacije je relativno kratko (10-15 min.)
 • mogućnost upotrebe više vrsta lijekova
 • za djecu je jednostavnija upotreba

Microlife kompresorski inhalatori imaju pouzdane performanse, što obezbeđuje efikasnost svakog tretmana i jednostavnu primenu od strane pacijenta u kućnim uslovima.

Microlfie inhalatori za djecu i cijelu porodicu u našoj ponudi

null

Saznaj više

Microlife NEB 400

Inhalator za djecu u obliku mede

null

Saznaj više

Microlife NEB 200

Inhalator za cijelu porodicu