PAD tehnologija

Automatska detekcija srčanih aritmija u toku mjerenja krvnog pritiska.

PAD tehnologija (Pulse Arrhythmia Detection – Detektor Aritmije Pulsa) analizira frekvencu pulsa i detektuje nepravilne otkucaje srca tokom mjerenja krvnog pritiska. Ukoliko tokom mjerenja dođe do nepravilnih srčanih otkucaja, PAD simbol će biti prikazan na ekranu. PAD tehnologija ne može zameniti kardiološki pregled, ali služi za ranu detekciju nepravilnosti srčanog ritma.

Prednosti PAD tehnologije

Svi Microlife mjerači pritiska sa PAD tehnologijom detektuju srčanu aritmiju tokom mjerenja krvnog pritiska. Aparat ovo automatski radi i nema potrebe za dodatnim podešavanjima. Za razliku od većine mjerača, Microlife uređaji mogu da razlikuju aritmije od ostalih nepravilnosti zahvaljujući visokoj tehničkoj preciznosti u mjerenju.