Podsjetnik za pouzdano mjerenje krvnog pritiska

Pre mjerenja krvnog pritiska neophodno je da proverite:

Izbegavajte aktivnosti, jelo i pušenje neposredno pre mjerenja.

Sedite najmanje 5 minuta pre mjerenja i opustite se.

Uvijek vršite mjerenje na istoj ruci (obično leva ruka). Preporučuje se da ljekar izvrši mjerenje na obe ruke prilikom prve posete pacijenta da bi odredio na kojoj ruci treba mjeriti ubuduće. Treba mjeriti na ruci sa višim pritiskom.

Skinite delove odeće i sat npr, tako da Vam nadlaktica bude slobodna. Kako biste izbegli stezanje, rukavi odeće ne bi trebalo da budu zarolani – ne ometaju funkcionisanje manžetne ukoliko su ispravljeni.

Uvijek provjerite da li koristite ispravnu veličinu manžetne (prikazano na manžetni).

Dobro zategnite manžetnu, ali ne previše stegnuto.

Provjerite da li je manžetna 2 cm iznad lakta.

Oznaka arterije na manžetni (3 cm duga traka) mora da leži preko arterije koja se spušta sa unutrašnje strane ruke.

Poduprite ruku tako da bude opuštena.

Proverite da li je manžetna u istoj ravni sa srcem.

Otpočnite merenje.