Značaj pravilnog postavljanja manžetne pri mjerenju krvnog pritiska

Jedan od osnovnih preduslova za dobijanje tačnih rezultata pri mjerenju krvnog pritiska je pravilan izbor veličine manžetne, kao i njeno pravilno postavljanje. Manžetna mora odgovarati obimu vaše nadlaktice. Izmjerite obim na sredini nadlaktice i utvrdite da li manžetna odgovara za Vaš izmjereni obim nadlaktice prema sljedećoj tabeli:

VELIČINA MANŽETNE ZA OBIM NADLAKTICE
S 17-22 cm
M 22-32 cm
M-L 22-42 cm
L 32-42 cm
L-XL 35-52 cm

Ukoliko manžetna ne odgovara, možete kontaktirati Microlife servis, kako biste nabavili odgovarajuću manžetnu.

Veoma važno je ispravno postavljanje manžetne.

U nastavku možete vidjeti osnovne instrukcije za pravilno postavljanje manžetne i obavljenje mjerenja.

Smjernice za pravilno mjerenje krvnog pritiska

koraci-manzetna-1

1. Sjedite na stolicu koja podupire leđa i nemojte prekrštati noge.

koraci-manzetna-2

2. Izbjegavajte usku odeću na nadlaktici.

koraci-manzetna-3

3. Postavite oznaku za arteriju na manžetni preko Vaše arterije.

4. Dobro zategnite manžetnu, ali ne previše stegnuto.

5. Postavite manžetnu 1-2 cm iznad Vašeg lakta.

6. Držite ruku mirno i nemojte pričati tokom mjerenja.

Napomena - prije svakog mjerenja krvnog pritiska

napomena-1

Izbjegavajte hranu, kupanje, pušenje i kofein (približno 30 minuta).

Izbjegavajte fizičku aktivnost i opustite se tokom 5-10 minuta.

Obavite mjerenje prije uzimanja lijekova.

Kod nove generacije Microlife mjerača pritiska postoji detektor ispravno postavljene manžetne.

1) simbol za nepravilno postavljenu manžetnu

UKOLIKO SE OVAJ SIMBOL POJAVI NA EKRANU, MANŽETNA NIJE PRAVILNO POSTAVLJENA I REZULTATI MJERENJA NEĆE BITI TAČNI!

2) simbol za pravilno postavljenu manžetnu

pravilno-postavljena-manzetna

UKOLIKO SE NA EKRANU POJAVI SIMBOL SA ŠTIKLIRANOM MANŽETNOM, MANŽETNA JE ISPRAVNO POSTAVLJENA I MOŽETE NASTAVITI SA MJERENJEM!

Održavanje manžetne aparata za mjerenje krvnog pritiska

Sve meke MICROLIFE manžetne imaju otvor u dužini od 10 cm u pravcu crijeva. Otvor služi da se gumeni balon iz unutrašnjosti manžetne izvadi, kako bi se tekstilni dio mogao prati.